bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Staż Razem w przyszłość

 W ramach projektu "Razem w przyszłość - integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" RPPD. 07.01.00-20-0190/18, realizowanego w ramach Priorytetu VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie umowy o staż 35/2019 z dnia 29.11.2019 ze Stowarzyszeniem "Nasza Suwalszczyzna" organizujemy staż dla 1 osoby.

Wsparcie w ramach tegho działania to 5 089,08 zł Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 06.03.2020
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 06.03.2020
Dokument oglądany razy: 517