bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

CWOP i Złota Rączka

 W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2019 roku oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku na podstawie umowy POP.526.27.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 120 000 zl.

Zadanie realizowane w partnerstwie że Stowarzyszeniem Mangi, Anime, Fantastyki i RPG "Mroczne Bractwo"Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 01.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 247