bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA uczestniczy w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” nr. WND-POKL.07.02.02-20-070/12.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wdrazanego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsarcie ekonomii społecznej.

Lider projektu:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Suwałkach ARES

Partnerzy projektu:

  • Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
  • Stowarzyszenie Euroregion Niemen

W dniu 7 lutego 2014 lutego podpisaliśmy umowę (numer 36/OWES/PES/2013) z Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

W ramach umowy zostały udostępnione Stowarzyszeniu Kulturalnemu KOSTROMA pakietów specjalistycznych usług prawnych i księgowych.

  • Pakiet księgowy - obejmuje specjalistyczne usługi polegające na prowadzeniu dokumentacji księgowej i sprawozdawczości przez okres 12 miesięcy.
  • Pakiet prawniczy - obejmuje specjalistyczne usługi zapewniające kompleksową obsługę prawną w wymiarze 15 godzin. Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 322